Marangozlar Odasından Maskoyaziyaret

Marangozlar odası eski yöneticisi Zafer Şenyüz Masko'yu ziyaret etti.

Aynı zamanda kendisi de masko kooperatif üyesi olan Marangozlar Odası eski yöneticilerinden Zafer Şenyüz masko'yu ziyaret etti. Ziyarette Masko yönetim kurulu adına başkan Mehmet Mutlu ile marangozluk mesleği üzerine sohbet eden Zafer Şenyüz ziyaret esnasında Marangozların mobilyadaki önemini anlatan sade ve bir o kadar özel bir hediye sundu.

Masko Mobilya Kenti'nin kuruluşunda ve günümüz mobilyalarının altyapılarında emekleri geçen tüm Marangozlara teşekkürü bir borç biliriz.